Level 10 Level 12
Level 11

Hoofdstuk 11: De organisatiestructuur


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
transformatieproces
een organisatie betrekt input via dit en wat ze er van maakt is voor externen
organisatiestructuur
wijze waarop het werk verdeeld wordt onder medewerkers en hoe deze opgedeelde taken gecoordineerd worden
differentiatie van activiteiten
ontstaat door arbeidsindeling en specialisatie
te sterke mate van arbeidsindeling
zorgt ervoor dat medewerkers zich minder betrokken voelen bij geheel
afdelingsvorming
medewerkers worden gegeroepeerd in afdelingen
functionele afdelingsvorming
mensen met eenzelfde functie worden in een afdeling geplaatst
organogram
grafische wijze hoe de structuur van de organisatie is opgebouwd
productgebaseerde afdelingsvorming
medewerkers die aan eenzelfde producttype werken vormen een afdeling
geografische afdelingsvorming
medewerkers die eenzelfde rayon vertegenwoordigen
marktgeorienteerde afdelingsvorming
afdelingen worden georganiseerd rond een marktsegmentatie
afdelingsvorming op basis fase in proces
medewerkerd worden ingedeeld in autonome werkgroepen die ene bepaalde fase van productieproces voor zich nemen
duale aansturing
door 'dubbele' indeling hebben medewerkers twee bazen
hierarchische structuur
hiermee wordt aangeduid wie bevoegd is voor het nemen van beslissingen en wie verantwoordelijk is voor coordinatie van activiteiten
chief executive officer (CEO)
geeft leiding aan hoofden van research den development, productie en verkoop
gecentraliseerde organisatie
alle belangrijke beslissingen worden genomen door top-management
gedecentraliseerde organisatie
langere niveaus mogen ook belangrijke beslissingen nemen
eenheid van gezag
elke medewerker dient te rapporteren aan een enkele leidinggevende
span of control
hoeveelheid mensen die rapporteren aan een leidinggevende
organisatieregimes
samenhangend geheel van structuur, cultuur en systemen. wijze waarop medewerkers met elkaar omgaan
pioniers regime
ondernemer die gat in markt geeft gevonden en organisatie bouwt. taken worden verdeeld
bureaucratisch regime
er wordt 'bazenniveau' gecreerd waardoor uitvoerende medewerkers nog weinig ruimte hebben tot persoonlijke inbreng
flexibel regime
optimaal inspelen op wijzigende omstandigheen en functioneert als open systeem
hyperflexibel netwerkregime
optimaal inspelen op wijzigende omstandigheden en het leveren van unieke producten. wordt gewerkt met tijdelijke teams die zich vereningen rond product of opdracht
virtuele organisatie
belangrijke bedrijfsfuncties worden uitbesteed indien andere organanisaties dit beter of goedkoper doen