Level 6 Level 8
Level 7

Computers and work


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
computing
informatyka, prowadzenie obliczeń
analyse
analizować
design
projektować
develop
rozwijać, opracowywać, projektować
manage
zarządzać
support
wspierać, obsługiwać
networks
sieci
stage
etap, stadium, scena
project
projekt
analyst
analityk
programmer
programista
support specialist
specjalista wsparcia technicznego
project manager
kierownik projektu
research and development
badania i rozwój
requirements
wymagania
recommend
polecać
cater for
spełniać, dogadzać, wychodzić naprzeciw
web designer
projektant stron internetowych
software engineer
inżynier oprogramowania
security specialist
specjalista ds. zabezpieczeń
network administrator
administrator sieci informatycznej
install
instalować
maintain
utrzymywać, zachowywać, konserwować
database administrator
administrator baz danych
accuracy
dokładność
efficiency
wydajność
computer operator
operator komputerowy
help desk
dział wsparcia technicznego
troubleshooting
rozwiązywanie problemów
solution
rozwiązanie
telework
praca zdalna
e-learning
nauczanie z wykorzystaniem komputera i internetu
content publisher
osoba zamieszczająca treści na stronie internetowej