Level 2
Level 1

A typical PC - basic vocabulary


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
PC
komputer osobisty, pecet
speaker
głośnik
monitor
monitor
webcam
kamera internetowa
software
oprogramowanie
word processor
edytor tekstu
drive
napęd
CD
płyta kompaktowa, płyta CD
DVD
płyta DVD
CPU
procesor (w komputerze)
modem
modem
mouse
myszka, mysz
keyboard
klawiatura
printer
drukarka
part
część
accept
przyjmować (np. dane)
process data
przetwarzać dane
store
przechowywać
output
wysyłać, przesyłać, wyświetlać (np. dane)
hardware
sprzęt, hardware
set
zestaw, komplet
chip
układ scalony
unit
jednostka, urządzenie
main memory
pamięć główna
data
dane
RAM
pamięć operacyjna
ROM
pamięć tylko do odczytu
peripheral
urządzenie peryferyjne, urządzenie zewnętrzne
attached
podłączony, podpięty, dołączony
input device
urządzenie wejściowe
enter data
wpisywać dane, wprowadzać dane
output device
urządzenie wyjściowe
extract
wyciągać, wydobywać
storage device
urządzenie pamięciowe (do przechowywania danych)
disk drive
stacja dysków
USB port
port USB
plug
podłączyć
connector
łącznik, złącze, wtyczka
input
dane wejściowe
output
dane wyjściowe