Level 5
Level 6

10F Consulting


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
objective
cíl
debrief of/on
podat hlášení o
preliminary
předběžný
showcase
předvádět, předvést
timescale
časový rámec, časové vymezení
liaise with
úzce spolupracovat s, jednat v součinnosti s
mission
poslání, mise
handover report
zpráva o předání
otherwise
jinak
debriefing meeting
schůzka s hlášením o průběhu projektu
influential
vlivný, významný
target audience
cílová skupina
proofreading
korektura, oprava textu
relevant
významný, relevantní, související
edit
upravit, provést korektury