Level 4 Level 6
Level 5

10E Business communication


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be aware of
být si vědom, uvědomovat si
set up a meeting
zorganizovaz/uspořádat schůzku
revived
oživený, obnovený
confirmation
potvrzení
attend a meeting
zůčastnit se porady/jednání
minutes
zápis z porady/schůze
reshuffle
přeskupit
inadequate
nedostatečný, nepřiměřený
position
umístit (na trhu)
subject
předmět jednání
agenda
program schůze/jednání
step down
odstoupit, rezignovat
outline
koncept, nástin
relieved
pociťující úlevu, uklidněný, klidný
hold-up
zdržení, zpoždění
venue
místo konání
review of
přezkoumání, kontrola
last resort
poslední možnost
come up with
vymyslet, navrhnout, přijít s
technical support
technická podpora
participant
účastník
Financial Controller
vedoucí kontrolingu / řízení financí
hands-on
praktický
HR department
oddělení lidských zdrojů, personální oddělení
step in
zasáhnout, vložit se do věci, zakročit
be short of
mít nedostatek, málo
pick up
zlepšit se
fault
chyba