Level 3 Level 5
Level 4

10D Business leaders


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
objection
námitka
kill off a project
zastavit projekt
outset
začátek, počátek
credible
důvěryhodný, věrohodný, spolehlivý
hint
rada, tip, nápověda
object to
protestovat, mít námitky vůči
call upon to do
vyzvat, vybídnout k
fit with
vybavit, opatřit (co čím)
take account of
zohlednit
perceived attitude to
existující stanovisko/postoj k
have an objection to
protestovat, mít námitky vůči
facilitator
pomocník, koordinátor
impression
dojem