Level 23 Level 25
Level 24

Barron's 12


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cruise
cuộc đi chơi biển (bằng tàu thủy)
fall
ngã, rơi xuống (fell - fallen)
assistant
trợ lý
load the truck
chất hàng lên xe tải
beside the door
bên cạnh cửa ra vào
personnel director
giám đốc nhân sự
job applicant
người nộp đơn xin việc
international law
luật pháp quốc tế
creative
sáng tạo
auditorium
hội trường (= hall)
speech
bài phát biểu, bài diễn văn
audience
khán giả, thính giả
average
trung bình
industrious
siêng năng (= hard-working)
newsletter
thư thông báo