Level 21 Level 23
Level 22

Barron's 10


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
in February
vào tháng 2
on February 4
vào ngày 4 tháng 2
on Thursday
vào thứ năm
at half past eleven
vào lúc 11 giờ 30'
occupant
người sử dụng, người chiếm giữ
financial situation
tình hình tài chính
at noon
vào lúc giữa trưa
director
giám đốc, đạo diễn
both lunch and dinner
cả bữa trưa và bữa tối
approve
phê chuẩn, chấp thuận
the board of directors
ban giám đốc
renew
làm mới lại, gia hạn
job interview
phỏng vấn xin việc
We prohibit smoking here.
Chúng tôi cấm hút thuốc ở đây.
security officer
nhân viên an ninh
He is concerned about this issue.
Anh ấy lo lắng về vấn đề này.
the rent of this office
tiền thuê văn phòng này
valid passport
hộ chiếu hợp lệ
the rest of the year
thời gian còn lại trong năm
achieve our goal
đạt được mục tiêu của chúng tôi
bank account
tài khoản ngân hàng
submit your application
nộp đơn của bạn
electricity
điện
We feel hopeful.
Chúng tôi cảm thấy tràn đầy hy vọng.