Level 12 Level 14
Level 13

Barron's 01


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
applaud
vỗ tay chúc mừng
dentist
nha sĩ
examine
khám, kiểm tra
land
hạ cánh
take off
cất cánh
plane
máy bay
clothes
quần áo
colleague
đồng nghiệp
sidewalk
vỉa hè
pass
đi qua
bridge
cây cầu
show up
có mặt, xuất hiện
boss
ông chủ
give
đưa cho
last
kéo dài
over there
ở đằng kia
expect
mong đợi, dự kiến
lunch break
giờ nghỉ trưa
on sale
đang giảm giá
scheduled
được lên lịch
briefcase
cặp táp
post office
bưu điện
downtown
(về phía) trung tâm thành phố
subway
tàu điện ngầm
matter
vấn đề (= problem)