Level 10 Level 12
Level 11

Very Easy TOEIC. Unit 11.


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hide
trốn, ẩn nấp
discount
sự giảm giá
guess
đoán, phỏng đoán
energy
năng lượng
contact
liên hệ, liên lạc
for more information
để biết thêm thông tin
two years ago
hai năm trước
She seems very kind.
Cô ấy dường như rất tử tế.
honest
trung thực, chân thật
suitable
phù hợp
accident
tai nạn
every two weeks
hai tuần một lần
helicopter
máy bay trực thăng
trash can
thùng rác
restroom
nhà vệ sinh (= toilet)
We ran out of fuel.
Chúng ta đã hết nhiên liệu.
your recent letter
bức thư mới đây của bạn
however
tuy nhiên
the cause of the trouble
nguyên nhân của trục trặc
inconvenience
sự bất tiện
sorry for this inconvenience
xin lỗi về sự bất tiện này
dessert
món tráng miệng
absence
sự vắng mặt
responsible for
chịu trách nhiệm về
textbook
sách giáo khoa
normally
thông thường