Level 1 Level 3
Level 2

2nd level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
check out
leellenőriz
cheer up
felvidít
come across
talál, találkozik, véletlen összefut valakivel
come on
gyerünk, ugyan már
come round
átjön, feljön,átmegy valakihez
cut down
lecsökkenteni
cut sb off
megszakít, szétkapcsol( telefonközpontban)
cut sb off
elzár, elvág
do sg up
felvesz, begombol, beköt(cipőfűzőt)
drop sb up
lerak, kitesz