Level 7 Level 9
Level 8

Lezione 4 Pinyin


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bai3 fen1 zhi1
百分之
bi3 sa4 bing3
比萨饼
bo2 wu4 guan3
博物馆
bu4 dan4 … er2 qie3
不但…而且
can1 guan3
参观
cheng2 qian1 shang4 wan4
成千上万
diao1 su4
雕塑
di4 fang5
地方
er2
fang1 bian5
方便
gang1
ge4
gu3 ji1
古迹
guo5
guo4 jiang3
过奖
hui4 hua4
绘画
hu4 xiang1
互相
jing1 mei3
精美
jin4 xiu1
进修
liu2 xia4
留下
lv3 xing2
旅行
lv3 you2
旅游
mai3 mai5
买卖
nan2 fang1
南方
qi2 zhong1
其中
san4 bu4
散步
shi4 jie4
世界
shi2 qi1
时期
tong1
wai4 guo2
外国
xi1 yin4
吸引
xu3 duo1
许多
yi2 min2
移民
yi4 shu4 jia1
艺术家
you2 ke4
游客
you2 lan3
游览
yu2 kuai4
愉快
zhan4
zheng4 zhi4
政治
zuo4 pin3
作品
Wei1 ni2 si1
威尼斯
Fo2 luo2 lun2 sa4
佛罗伦萨
bei4
zuo4 sheng1 yi4
做生意
xia4 tian1
夏天
bi4 ye4
毕业
cai3 fang3
采访