Level 73 Level 75
Level 74

646 - 660


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
çargoşe
dörtgen
sêgoşeya hevsan
eşkenar üçgen
sêgoşeya duhevsan
ikizkenar üçgen
çarçik
kare
goşe
aşı
dil ketin
aşık olmak
hindavên serekî
anayönler
hindav
yön
serê xwe şûştin
banyo yapmak
av li xwe kirin
duş almak
ramûsan
öpmek
dest pê kirin
başlamak
serwext bûn
anlamak
birîn
kesmek, biçmek
peyivîn
konuşmak