Level 72 Level 74
Level 73

631 - 645


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a zêdek b
a + b
heft kêmek sê wekhev e çar
7 - 3 = 4
çar zêdêk pênc wekehev e neh
4 + 5 = 9
zêdêk
artı: +
parvekirin
bölme işlemi
carandin
çarpma işlemi
jêderxistin
çıkarma işlemi
komkirin
toplama işlemi
parvek
bölü: ÷
carandin
çarpma
sê cara pênc wekev e panzde
3 x 5 = 15
bîst parvek çar wekhev e pênc
20 ÷ 4 = 5
zarek
çarpı: x
encam
sonuç
sêgoşe
üçgen