Level 46 Level 48
Level 47

241 - 255


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dayê
anneye hitap şekli
bavo
babaya hitap şekli
jin
kadın
mêr
erkek, koca
dê û bav
ebeveyn
jinbav
zirbav
keç
kız çocuğu
kur
erkek çocuğu
kalik
dede
pîrik
nene
xwişk
kız kardeş
bira
erkek kardeş
kek
ağabey
hek
abla