Level 28 Level 30
Level 29

TERMÊN MATEMATÎKÊ


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kirarî
işlem
wekhev
eşit: =
kêmek
eksi: -
zêdêk
artı: +
zarek
çarpı: x
parvek
bölü: ÷
komkirin
toplama işlemi
jêderxistin
çıkarma işlemi
parvekirin
bölme işlemi
carandin
çarpma işlemi
heft kêmek sê wekhev e çar
7 - 3 = 4
çar zêdêk pênc wekehev e neh
4 + 5 = 9
sê cara pênc wekev e panzde
3 x 5 = 15
bîst parvek çar wekhev e pênc
20 ÷ 4 = 5
encam
sonuç
goşe
aşı
sêgoşe
üçgen
çargoşe
dörtgen
sêgoşeya hevsan
eşkenar üçgen
sêgoşeya duhevsan
ikizkenar üçgen
çarçik
kare