Level 12 Level 14
Level 13

SERÎ (BAŞ)


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
çav
göz
poz, bêvil
burun
dev
ağız
çene, erzîng
çene
guh
kulak
qirik
boğaz
çema stû
ense
enî
alın
por
saç
serî
baş
yüz
ziman
dil
birî
kaş
bijang
kirpik
reşika çav
iris, göz bebeği
mêjî
beyin
diran
diş