Level 6 Level 8
Level 7

Lektion 8


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
at tro på noget
hinni vmiben
at være opdraget til noget
nevelve van vmire
med tiden
idővel
religiøs
vallásos
mere eller mindre
többé-kevésbé
at tilhøre nogen/noget
tartozni vkihez/vmihez
jøde
zsidó
en moske (-er, -erne)
mecset
en gang imellem
időnként
at blive døbt
megkeresztelkedni
en lejlighed til noget
alkalom vmire
en særlig lejlighed
különleges alkalom
en verdensreligion (-er, -erne)
világvallás
en udbredelse (-r, -rne)
elterjedtség
kristendom (-men)
kereszténység
jødedom (-men)
zsidóság
en retning (-er, -erne)
irányzat
overvejende
túlnyomórészt
at (ud)brede sig (bredte, bredt)
(ki)terjedni
at overveje (-de, -t)
meggondolni
at trylle (-de, -t)
varázsolni
en trolddom (-men)
varázslat
en gud (-er, -erne)
isten
en gudinde (-r, -rne)
istennő
en jætte (-r, -rne)
óriás
en styrke (-r, -rne)
erő
stærk (-ere, -est)
erős
et syn (-, -ene)
látás
et livssyn (-, -ene)
életszemlélet
en rådgivning (-er, -erne)
tanácsadás
at tilgive (tilgav, tilgivet)
megbocsátani
en tilgivelse (-r, -rne)
megbocsátás
en splittelse (-r, -rne)
szakadás
en salme (-r, -rne)
zsoltár
en synd (-er, -erne)
bűn
en dåb (-, -ene)
megkeresztelkedés
et bryllup (-pet; -per, -perne)
esküvő
at foretrække (foretrak, foretrukket)
előnyben részesíteni
højtidelig
ünnepélyes
at vende tilbage til noget (vendte, vendt)
visszatérni vmihez
adskilt
elválasztott
at afvige fra noget (afveg, afveget)
eltérni vmitől
at frelse (frelste, frelst)
megmenteni, megváltani, üdvözíteni
at sende en venlig tanke (sendte, sendt)
örülni vminek
at gå ned ad bakke
nem megy, rosszul megy
en bunke (-r, -rne)
köteg
at træffe et valg (traf, truffet)
döntést hozni
at melde sig ind (meldte, meldt)
feliratkozni, bejelentkezni vhová
at melde sig ud (meldte, meldt)
kijelentkezni, elhagyni (közösséget, csoportot)
at mønstre (-de, -t)
mustrál ?!
en tilslutning (-er, -erne)
csatlakozás