Level 2 Level 4
Level 3

Lektion 4


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
at bebrejde (bebrejdede, bebrejdet)
szemrehányást tenni
misunderlig over/på noget
irigy vmire
et køretøj (-er, -erne)
jármű
modsat
ellentétes, ellenkező
det modsatte af noget
vminek az ellentéte
at modsætte sig (modsatte, modsat)
ellenezni vmit
at gemme noget for nogen (gemte, gemt)
elrejteni vmit vki elől
at stave (stavede, stavet)
betűzni
at lede efter noget (ledte, ledt)
keresni vmit
at få nogen til at gøre noget
rávenni vkit vmire
at have svært ved noget
nehézsége van vmivel
at udtrykke sig (udtrykte, udtrykt)
kifejezi magát
over for nogen
vkivel szemben
at rette noget til noget (rettede, rettet)
kijavítani vmit vmire
at lave fejl
hibázni
et sukker
cukor
en sok (sokker, sokkerne)
zokni
det går godt/galt
jól/rosszul megy
et hovedfag (hovedfag, hovedfagene)
főszak
et sidefag
minor
skrap
szigorú
at være skrap til noget
jónak lenni vmiben
krum
görbe
at krumme (krummede, krummet)
görbít
en tå (tæer, tæerne)
lábujj
at krumme tæer over noget
kínosan érzi magát vmi miatt
et lyn (lyn, lynene)
villám
fremmed
külföldi, idegen
en forsamling (-er, -erne)
gyűlés
at stille (stillede, stillet)
(fel)állít
at stille spørgsmål om noget
kérdést feltenni vmiről
at stille spørgsmålstegn ved
megkérdőjelezni vmit
at trænge til (trængte, trængt)
szüksége van vmire
at inddrage i noget (inddrog, inddraget)
bevonni vmibe
at opfordre til at (opfordrede, opfordret)
felszólítani vmire
at opfange (opfangede, opfanget)
érzékelni, észlelni
at mødes med (mødtes, mødtes)
találkozni vkivel
en omgivelse (-r, -rne)
környezet
et modersmål (modersmål, modersmålene)
anyanyelv
frygtelig
félelmetes
at frygte for noget (frygtede, frygtet)
félni vmitől
at forvandle nogen/sig til noget
átalakít/átalakul vmivé
at grine over/af noget (grinte, grint)
kacagni vmin
en erstatning for noget(-er, -erne)
helyettesítés, kompenzáció
så vidt jeg kan se
amennyire én látom
en knallert (-er, -erne)
robogó
til daglig
napi szinten
at lægge mærke til noget
észrevenni vmit
sætte hælene i noget
megállítani, (meg)akadályozni vmit
at dæmme op for noget (dæmmede, dæmmet)
gátat szabni vminek
et udsagnsord (udsagnsord, udsagnsordene)
ige
at glide (gled, er gledet)
csúszni
at booke (bookede, booket)
foglalni
et ry
hírnév
at skabe (skabte, skabt)
teremteni
efterhånden
idővel
rimelig
ésszerű, normális, megfelelő
at reducere noget til...
csökkenteni vmennyire
at indrømme (indrømmede, indrømmet)
elismerni/beismerni
at overtage (overtog, overtaget)
átvenni vmit
andenrags
másodrangú
at rense noget for noget (rensede, renset)
megtisztítani vmit vmitől
en rensning (-er, -erne)
tisztítás
at udrydde (udryddede, udryddet)
kiirtani
at smitte af på noget (smittede, smittet)
átragadni vmire
en børneinstitution (-er, -erne)
gyermekfelügyelet (bölcsi, ovi stb.)
at drage nogen til noget (drog, draget)
rávenni/rákényszeríteni vkit vmire