1
Ready to learn
Minulý čas + sloveso BE
2
Ready to learn
PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ
3
Ready to learn
PŘIVLASTŇOVACÍ TVARY
4
Ready to learn
ZAJMENA, ČLENY A PŘÍTOMÝ ČAS
5
Ready to learn
ČASOVÉ ÚDAJE, DNY V TÝDNU, MĚSÍCE A ČÍSLA
6
Ready to learn
ZPŮSOBOVÉ SLOVESO CAN
7
Ready to learn
SVŮJ-SVÁ-SVÉ A PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA
8
Ready to learn
VÝZNAMOVÁ SLOVESA - Č. PŘÍTOMNÝ
9
Ready to learn
ZPŮSOBOVÉ SLOVESO MUST
10
Ready to learn
SROVNÁVACÍ VĚTY
11
Ready to learn
POMOCNÁ SLOVESA - MINULÝ ČAS
12
Ready to learn
TÁZACÍ ZÁJMENA A PŘÍSLOVCE
13
Ready to learn
PRAVIDELNÁ SLOVESA - MINULÝ ČAS
14
Ready to learn
ZPŮSOBOVÉ SLOVESO MAY
15
Ready to learn
NEURČITÉ VÝRAZY - SOME, ANY , NO, EVERY
16
Ready to learn
VÝZNAMOVÁ SLOVESA - MINULÝ ČAS, OTÁZKA A ZÁPOR
17
Ready to learn
NEPRAVIDELNÁ SLOVESA WRITE, SEE, GO
18
Ready to learn
VÝZNAMOVÁ SLOVESA - BUDOUCÍ ČAS
19
Ready to learn
NEURČITÉ VÝRAZY MUCH, MANY A LOT OF
20
Ready to learn
NEPRAVIDELNÁ SLOVESA BUY, SPEAK, COME
21
Ready to learn
ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB PŘÍMY
22
Ready to learn
EXISTENČNÍ VAZBA THERE IS/ARE
23
Ready to learn
NEPRAVIDELNÉ SLOVESA GET, READ, MEET A KNOW
24
Ready to learn
VÝZNAMOVÁ SLOVESA - PŘÍTOMNÁ PODMÍNKA
25
Ready to learn
ZPŮSOBOVÁ SLOVESA COULD, SHOULD
26
Ready to learn
ČINNÝ ROD - PŘÍTOMÝ ČAS PROSTÝ
27
Ready to learn
JEDNDUCHÁ MINULOST PROSTÁ - PRAVIDELNÁ SLOVESA
28
Ready to learn
JEDNODUCHÁ MINULOST PROSTÁ - NEPRAVIDELNÁ SLOVESA