Level 2
Level 1

1 - 15


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
SUCCINCT
Zwięzły
STAFF LOUNGE
SALONIK PRACOWNICZY
NEGLECT DUTIES
ZANIEDBYWANIE OBOWIAZKOW
EMPHASISE
PODKRESLAC, POLOZYC NACISK
TAILORED SERVICE
USLUGA DOSTOSOWANA
ARISE
POWSTAC, WYNIKAC
PREMISES
LOKAL, TEREN
FOLLOW-UP E-MAIL
Odpowiedź na e-mail
REDUNDANT
Zbędny
OFFSHORING
Przeniesienie części działaności przedsiębiorstwa do innego państwa
OVERSEAS
ZAGRANICA, ZAMORSKI
RED TAPE
Niepotrzebna biurokracja
EVERYTHING BOILS DOWN TO MONEY
Wszystko sprowadza się do pieniędzy
START FROM SCRATCH
Zaczynać od zera
BUYING HABITS
Nawyki zakupowe