Level 12 Level 14
Level 13

Past tense verbs (holiday)


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ech si geschwommen
I have swam
ech si gedaucht
I have dived
ech si geseegelt
I have sailed
ech louch just an der Sonn
i just lay in the sun prat. (hu geleeën)
ech hu d´Ausstellung besicht
I have visited the exhibition
ech hu mech gefreet
sech freeën perfect
ech hu gelauschtert
lauschteren perfect
ech hu gekuckt
kucken perfect
ech hu gespillt
spillen perfect
ech hu geschwat
schwätzen perfect
ech hu gedoen
doen perfect
ech si bliwwen
beiwen perfect
ech hu verstanen
verstoen/verstinn perfect
ech hu gesinn
gesinn perfect
ech hu mech verlaf
verlafen - lost - perfect
ech sinn opgestanen
I have woken up
ech hu geduscht
I have showered
ech hu Musek gelauschtert
I have listened to music
mir hunn en Aperitif gedronk
We have drank an aperitif
Mir sinn e bësse spadséiere gaangen
we went for a bit of a walk (perfect)
mir hunn am Restaurant eng Klengegkeet giess
We have eaten a little at a restaurant
Wallissen
suitcases
d´Wallis w
the suitcase
mir hunn e Patt geholl
we had a drink
Mir hunn och e bëssen ze vill gedronk
we have drank a bit too much
mir sinn duerno zu Fouss an den Hotel zréckgaangen an hu ganz gutt geschlof
Afterwards we walked back to the hotel and slept very well