Level 13 Level 15
Level 14

Lesson 7 - Pinyin - English


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
liu2 xue4
to bleed
ca1
to wipe
qi4 hou4
climate
gu1 ji4
to estimate
ke2 sou5
cough
yan2 zhong4
serious
chuang1 hu5
window
kong1 qi4
air
chou1 yan1
to smoke (a cigarette, tobacco)
dong4 zuo4
movement
shuai4
smart, handsome
chu1 xian4
to appear
hou4 hui3
to regret
lai2 bu5 ji2
there's not enough time to
fan3 dui4
to fight against
dai4 fu5
doctor
zhi2 wu4
plant
yan2 jiu1
research
chao1 guo4
to surpass
san4 bu4
to take a walk
zhi3
to refer to
jing1 shen2
spirit
jiao4 shou4
professor
shu4 zi4
number
shuo1 ming2
to explain
yao4 shi5
if
ji4
already
jian3 fei2
to lose weight
xin1 ku3
exhausting
du4 zi5
stomach
gan3 qing2
feeling
fan2 nao3
agonize
diao4
to fall (also: to drop, to exchange, to turn)