Level 4
Level 5

6E Business communication


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
as per
podle, dle, v souladu
bother with
obtěžovat s (čím)
confirm
potvrdit
enclose with
přiložit k
part-payment
částečná úhrada, dílčí splátka
commercial invoice
obchodní faktura
indicate
naznačovat
label
opatřit štítkem / nálepkou
be intended for
být určený / zamýšlený pro
look into
zabývat se, podívat se na kloub (čemu)
packing list
seznam zboží
intern
stážista, praktikant
processing
zpracování
rectify
napravit
spoiled
zkažený
batch
várka, dávka, balík
transfer
převést (peníze)
removal
stěhování (nábytku)
urgency
naléhavost
consumption
spotřeba
leak of
únik
sort out
vyřešit
rough
sychravý, drsný (o počasí)
unload
vyložit (náklad)
load
náklad
production run
výrobní série / várka
quote
cenová nabídka, stanovení ceny
removal box
krabice na stěhování
unfit for
nevhodný k