Level 3 Level 5
Level 4

6D Business leaders


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
admit
přiznat/připustit
ban from
zakázat (někomu něco)
abolish
zrušit (např. zákon)
competition rules
pravidla hospodářské soutěže
on the grounds of
z důvodu / na základě (čeho)
convenient
praktický, vhodný
brick and mortar store
kamenný obchod
customer service
služby zákazníkům
afford
dovolit si (finančně)
file a complaint with
podat stížnost (u koho)
distinguish between
rozlišit / rozeznat od
mill
závod, továrna
early adopters
zákazníci, kteří jako první vyzkouší nový produkt (službu)
conduct business
podnikat, dělat obchody, provozovat podnikání
founder
zakladatel
guarantee period
záruční lhůta
affordable
cenově dostupný
merchant
obchodník
overstock
nadbytečné zásoby
competitive advantage
konkurenční výhoda
refer to
zmiňovat se / mluvit o
meet expectations
splnit očekávání
unconditional
bezpodmínečný
accessories
doplňky
violate
porušit / nedodržet (zákon, slib)