Level 2
Level 1

6A Introduction


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
account for
tvořit, mít podíl
complete
úplný
exploit
využít, zužitkovat
face up to
přijmout
gig
vystoupení
indeed
opravdu, skutečně
lump sum
jednorázová/paušální částka
to market
prodávat/nabízet, obchodovat
merchandise
zboží
merchandising
prodej reklamních předmětů
overheads
režijní náklady
peak at (a value)
dosáhnout vrcholu (na hodnotě)
publishing royalties on/from
autorské honoráře, tantiémy
P2P (peer-to-peer) file sharing
sdílení elektronického obsahu pomocí síťové technologie
purchase
koupě
record label
nahrávací společnost
remainder
zbytek, zůstatek
retail at (a particular price)
prodávat za (určitou cenu)
revenue
výnos, tržba
sales
tržby
survival
přežití
up front
předem
unions
odbory
vendor
prodavač
charge a fee
účtovat si poplatek
enterprising
podnikavý, odvážný
instant access
okamžitý přístup
sample
vzorek, ukázka
postage
poštovné
profit margin
zisková marže