Level 7 Level 9
Level 8

Graphic design


187 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pattern
wzór
layer
warstwa
corporate identity
identyfikacja wizualna
typography
typografia
font
czcionka
pre design
wstępny projekt
redesign
przeprojektowanie
self-design
własny projekt
copyright
prawo autorskie
design sth out
zaprojektować coś
conception
koncepcja
styling
stylizacja
sketch
szkic
industrial
przemysłowy
scene
scena
shortcut
skrót
ability
zdolność
absence
brak
abstract
abstrakcyjny
academic
akademicki
access
dostęp
accuracy
dokładność
modern art
sztuka nowoczesna
folk art
sztuka ludowa
decorative art
sztuka dekoracyjna
applied art
sztuka stosowana
art of building
sztuka budynku
pictorial art
sztuki malarskie
expressionism
ekspresjonizm
caricature
karykatura
ceremonial portrait
uroczysty portret
engraving
rytownictwo
family group
portret rodzinny
full-length portrait
portret pełnej długości
genre painting
gatunek malarski
landscape
krajobraz
miniature
miniatura
mosaics
mozaiki
mural
fresk
oil painting
obraz olejny
self-portrait
autoportret
still life
martwa natura
wall / mural painting
ściany / malarstwo ścienne
water-colour
akwarelowe
dauber
bazgracz
become famous overnight
stać się sławnym z dnia na dzień
canvas
płótno
develop one's own style of painting
rozwijać własny styl malowania
fashionable artist
modny artysta
mature artist
dojrzały artysta
nude model
nagi model
render
oddać
reveal the person's nature
ujawnić charakter danej osoby
painterly talents
talenty malarskie
complete command of colour
umiejętność posługiwania się kolorem
creative work
twórczość
finished technique
technika wykończenia
verve
rozmach
exquisite work
wykwintna praca
paint shop
lakiernia
art exhibit
wystawa sztuki
one-man exhibition
wystawa jednoosobowa
private exhibition
prywatna wystawa
varnishing-day
wernisaż
pictures hung on the line
zdjęcia zawieszone na linii
size
rozmiar
stroke
obrys
stroke path
obrysuj ścieżkę
make a selection
utwórz zaznaczenie
workspace
obszar roboczy
align
wyrównać
top edges
górne krawędzie
vertical
pionowo
horizontal
poziomo
arrange
uszeregować
bring to front
przenieść do przodu
bring foward
przenieść na wierzch
send to back
przenieść do tyłu
send backward
przenieść na spód
layer mask
maska
reveal
odsłonić
invert
odwracać
grayscale
skala szarości
select
zaznacz
deselect
odznacz
channel mixing
mieszanie kolorów
color balance
balans kolorów
saturation
nasycenie
hue
odcień
exposure
ekspozycja
curves
krzywe
brightness
jasność
purge
oczyścić
zoom in
powiększyć
zoom out
zmniejszyć
drop shadow
cień
outer glow
zewnętrzna poświata
inter glow
wewnętrzna poświata
pattern overlay
pokryć wzorem
satin
satyna
emboss
wyryć
bevel
ukos
layer style
styl warstwy
rename layer
zmień nazwę warstwy
crop
przyciąć
flatten image
spłaszcz obraz
marge layers
połącz warstwy
fit on screen
dopasuj do ekranu
rulers
linijki
Scale
Skala
rotate
obracać
skew
krzywy
distort
zniekształcać
warp
wypaczenie
flip horizontally
odbić w poziomie
approaches
podejścia
fabrics
materiał
realistic look
realistyczny wygląd
semi-realistic
półrealistyczny
technique
technika
folds
zagięcia
color scheme
kolorystyka
base color
kolor podstawowy
pen pressure
nacisk pióra
hard edges
twarde krawędzie
smoothing
wygładzenie
lay down the shape
ustalić kształt
control pen pressure manualy
kontrolować ręcznie nacisk pióra
overlapping layers
nakładające się warstwy
coverage
pokrycie
outlines
linie zewnętrzne
smudging
rozmazywanie
blending
mieszanie
smooth
gładki
rough
szorstki
overuse a smudge tool
nadużywać pędzla do rozmywania
inbetween
pomiędzy
deepen some sections
przyciemnić niektóre obszary
surface
powierzchnia
vary
zmieniać się
angle
kąt
embroidering
haft
imprints
odciski
flat
płaski
flatten image
spłaszczyć obraz
edges
krawędzie
trimming
przycinanie
speckled
plamisty
angle
kąt
inaction
bezczynność
arrangement
rozmieszczenie
indicate the lenght of the drawing
ustalić długość rysunku
outline
linia zewnętrzna
outermost point
najbardziej zewnętrzny punkt
unity
łączność/ jedność
immovable
nieruchomy
gesture
gest
description of the figure
opis figury
innermost
najgłębszy
haphazard
chaotyczny
flailing
wymachując
emphasize
podkreślić
exeggeration
przesada
troughout
na wskroś
accomplish
wykonać
armature
armatura
sculpture
rzeźba
essential
niezbędny
qualities
walory
skill set
zestaw umiejętności
attitude
postawa
compelling
niewalający
reappear
ponowne pojawienie się
constant
stały
apexes
wierzchołki
wrapping lines
zawijanie wierszy
indicate
wskazać
receding
cofnięty
initial
początkowy
flip vertically
odbić w pionie
complementary colors
kolory dopełniające
evoke a mood
wywołać nastrój
grid
siatka
reinforce
wzmocnić
resolution
rozdzielczość
typeface
krój pisma
noise
szum