Level 5 Level 7
Level 6

Copy of Logistics


111 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shipment
przesyłka
parcel
paczka
delivery
dostawa
bill of lading
konosament
CMR Convention
międzynarodowy list przewozowy
Commercial Road Transport
komercyjny transport drogowy
forwarder
spedytor
forwarding trade
spedycja
container
kontener
just-in-time
dokładnie na czas
land carriage
transport lądowy
supply chain management
zarządzanie łańcuchem dostaw
supply chain
łańcuch dostaw
waybill
list przewozowy
air waybill
lotniczy list przewozowy
inefficient
niewydajny
bypass
obwodnica
stock monitoring
monitorowanie stanów magazynowych
storage system
system magazynowania
slim down the costs
zmniejszyć koszty
include
zawierać
oceanfreight
transport morski
airfreight
transport lotniczy
complete range of services
pełen zakres usług
consignee
odbiorca
provider
dostawca usług
pick up
odbiór
carrier
przewoźnik
purchase
kupować
bar code scanner
czytnik kodów kreskowych
warehouse
magazyn
cooperate
współpracować
supplier
dostawca
unloading
rozładunek
repack
przepakować
wrap
foliować
label
etykieta
volume
objętość
failure
awaria
duty
cło
lorry
ciężarówka
payload
ciężar ładunku
invoice
faktura
in bulk
hurtem
inspection
inspekcja
heavy traffic
duże natężenie ruchu
cardboard
karton
container ship
kontenerowiec
handling cost
koszty manipulacyjne
weight limit
limit wagowy
gross weight
masa brutto
place of delivery
miejsce dostawy
moor
cumować
on board
na pokładzie
sender
nadawca
batch number
numer serii
harbour
port
duty
cło
capacity
pojemność
trailer
przyczepa
mooring
przystań
cargo plane
samolot towarowy
transit
tranzyt
cargo insurance
ubezpieczenie ładunku
economic order quantity
ekonomiczna wielkość zamówienia
Global Trade Item Number
Globalny Numer Jednostki Handlowej
material requirements planning
planowanie zapotrzebowania materiałowego
materials management
gospodarka materiałowa
pallet
paleta
overview
przegląd
associate
współpracownik
process improvement
doskonalenie procesów
annual sales
roczna sprzedaż
comprehensive
wszechstronny
cutting-edge
nowatorski
network
sieć
branches
oddziały
proven partner
sprawdzony partner
extensive
obszerny
flexibility
elastyczność
constantly
ciągle
aside from
oprócz
collaboration
współpraca
ready products
gotowe produkty
timely
na czas
require
wymagać
assemble
składać
carriage
wagon
cost-effective
opłacalny
electronic data interchange
elektroniczna wymiana danych
equip
wyposażyć
procurement logistics
logistyka zaopatrzenia
maintenance
utrzymanie
procurement
zaopatrzenie
replacement
zastępstwo
vehicle
pojazd
vendor
sprzedający
custom clearance
odprawa celna
liaise
nawiązać kontakt
Fast Moving Consumer Goods
dobra częstego zakupu
everyday low price
codziennie niska cena
primary packaging
opakowanie jednostkowe
reusable package
opakowanie wielokrotnego użytku
dispatcher
dyspozytor
responsible for sth
odpowiedzialny za coś
provide services
świadczyć usługi
dispach
wysyłka
I mostly deal with ...
Głównie zajmuję się ...
My job involves experience in logistics.
Moja praca wymaga doświadczenia w logistyce.
I am involved in an international project.
Jestem zaangażowany w międzynarodowy projekt.
I served an apprenticeship with Raben.
Odbyłem praktyki w Raben.