Level 1 Level 3
Level 2

Architecture


193 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Arch
Łuk
Gothic
Gotycki
Aisle
Nawa boczna
Apse
Apsyda
Wardrobe
Garderoba
Wall
Ściana
Ventilation
Wentylacja
Utility room
Pomieszczenie gospodarcze
Urban planning
Urbanistyka
Tiles
Płytki
Terrace
Taras
Surface
Powierzchnia
Storey
Kondygnacja
Step
Stopień
Stairs
Schody
Staircase
Klatka schodowa
Stainless steel
Stal nierdzewna
Stained glass
Witraż
Socle
Cokół
Situation
Usytuowania
Single-family house
Budynek jednorodzinny
Shape
Kształt
Semi-detached house
Budynek bliźniak
Section
Przekrój
Screenwall
Ściana osłonowa
Usible area
Powierzchnia uzytkowa
Ridge
Kalenica
Reconstruction
Przebudowa
Ramp
Pochylnia
Balustrade
Balustrada
Rafter
Krokiew
Public building
Budynek publiczny
Porch
Przedsionek
Plasterboard
Płyta gipsowo-kartonowa
Plaster
Tynk
Planks
Deski
Vertical projection
Rzut
Pillar
Słup
Perspective
Perspektywa
Pavilion
Pawilon
Pavement
Chodnik
Mineral wool
Wełna mineralna
Milky glass
Szkło mleczne
Mezzanine
Antresola
Local plan
Plan miejscowy
Load-bearing wall
Ściana konstrukcyjna
Lift
Winda
layer
warstwa
Kerb
Krawężnik
Interior design
Projektowanie wnętrz
Insulation
Izolacja
Installations
Instalacje
Skyscraper
Wieżowiec
Heating system
System ogrzewania
Greenhouse
Szkłarnia
Glass
Szyba
Geometry
Geometria
Foundation
Fundament
Flue
Przewód kominowy
Floor heating
Ogrzewanie podłogowe
Flat roof
Dach płaski
Flat
Mieszkanie
Fire-proof glass
Szkło ognioodporne
Fireplace
Kominek
Fill
Wypełnienie
Fence
Ogrodzenie
Expansion
Dobudowa
Elevation
Elewacja
Dining room
Jadalnia
Development
Rozbudowa
Detailed design
Projekt wykonawczy
Cross-section
Przekrój poprzeczny
Corridor
Korytarz
Construction design
Projekt budowlany
Construction
Budowa
Ceiling
Sufit
Cathedral
Katedra
Built-up area
Powierzchnia zabudowy
Bridge strut
Podpora mostu
Brickwall
Ściana z cegieł
Boiler room
Kotłownia
Beam
Belka
Basement
Piwnica
Balcony
Balkon
Axonometry
Aksonometria
Attic
Attyka
Architecture detail
Detal architektoniczny
Timber set
Wieniec
Ground water
Wody gruntowe
Gas concrete
Gazobeton
General layout
Plan generalny
Watern proofing
Izolacja przeciwwodna
Apartmenthouse
Dom wielorodzienne
Chimney
Komin
Reinforcedconcrete
Żelbet
Soundinsulation
Izolacja akustyczna
Hood
Okap
Ceramic block
Pustak ceramiczny
Canopy
Daszek
Fixing
Mocowanie
Hipped roof
Dach czterospadowy
Pitched roof
Dach stromy
Centerline
Liniaosi
Scale
Skala
Archbridge
Most łukowy
Load
Obciążenie
Facing
Licowanie
Architecturalvolume
Przestrzeń architektoniczna
Fireresistance
Ognioodporność
Lighting
Oświetlenie
Steambarrier
Paroizolacja
Lintel
Nadproże
Reinforcingmesh
Siatkazbrojeniowa
Altar
Ołtarz
Ambit
Ambulatory
Arcade
Arkada
Arc
Łuk
Architrave
Architraw
Archivolt
Archiwolta
Vault
Sklepienie
Bay
Sekcja
Basilica
Bazylika
Lunette
Luneta
Capital
Głowica
Centering
Krążyna
Choir
Chór
Module
Moduł
Culture
Kultura
Clerestory
Clerestorium
Landscape
Krajobraz
Ell
Dobudówka
Portico
Portyk
Pediment
Fronton
Corbel
Wspornik
Cornice
Karnisz
Pastiche
Mieszanka
Sustainability
Stabilny Rozwój
Vault
Meldunek
Column
Kolumna
Truncated
Pokrojony
Lancet window
Okno lancetowane
Muntin
Szczeblina
Concept
Concept
Cornice
Gzyms
Taxonomy
Taksonomia
Crossing
Przejście
Nodes
Węzly
Pods
Uchwyt
Dome
Kopuła
Device
Urządzenie
Blueprint
Plan
Surface
Powierzchnia
Gradient
Gradient
Entablature
Belkowanie
Corridor
Korytarz
Edge
Krawędź
Praxis
Praktyka
Exedra
Eksedra
Pore
Por
Cluster
Grupa
Schematic
Schemat
Facade
Fasada
Quoin
Narożnik
Brick
Cegła
Gable
Szczyt
Lintel
Nadproże
Stud
Stadnina
Gallery
Krużganek
Colonial
Kolonialny
Rococo
Rokoko
Cross vault
Sklepienie krzyżowe
Vernacular
Krajowy
Impost
Nasadnik
Software
Oprogramowanie
Topology
Topologia
Charrette
Wózek
Napkin Sketch
Szkic
Axonometric
Aksonometria
Notion
Pojęcie
Keystone
Zwornik
Metope
Metopa
Nave
Nawa główna
Windowsill
Parapet
Pedestal
Piedestał
Piazza
Płac
Pier
Molo
Plinth
Plinta
Portico
Portyk
Revetment
Elewacja
Rib
Żebro
Spire
Iglica
Triglyph
Tryglif
Volute
Woluta