Level 12 Level 14
Level 13

Photoshop words


131 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
undo
cofnij
step forward
do przodu
step backward
do tyłu
fade
zanik
browse
przeglądaj
open recent
otwórz ostatnie
revert
przywróć
place
umieść
workgroup
grupa robocza
paste
wklej
paste into
wklej do
checking spelling
sprawdzanie pisowni
replace text
zastąp tekst
fill
wypełnij
stroke
obrysuj
transform
przekształć
define custom shape
zdefiniuj kształt własny
purge
wyczyść
color settings
ustawienia kolorów
present manager
zarządzanie ustawieniami
preferences
preferencje
adjustments
dopasuj
duplicate
powiel
apply image
zastosuj obrazek
calculations
obliczenia
image size
wielkość obrazka
canvas size
wielkość obszaru roboczego
rotate canvas
obróć obszar roboczy
crop
kadruj
trim
przycięcie
duplicate layer
powiel warstwę
layer properties
opcje warstwy
layer style
styl warstwy
new fill layer
nowa warstwa wypełnienia
new adjustment
nowa warstwa dopasowania
change layer content
zmień typ wypełnienia dynamicznego
layer content options
opcje wypełnienia dynamicznego
type
tekst
rasterize
rasteryzacja
vector mask
dodaj maskę wektorową
enable vector mask
włącz maskę wektorową
group with previous
grupuj z poprzednią warstwą
ungroup
rozgrupuj
arrange
ułóż
merge layers
połącz warstwy
merge visible
złącz widocznie
flatten image
spłaszcz obrazek
reselect
zaznacz ponownie
inverse
odwrotność
color range
zakres koloru
feather
wtapianie
modify
zmień
grow
powiększ
similar
podobne
transform selection
przekształć zaznaczenie
load selection
wczytaj zaznaczenie
save selection
zapisz zaznaczenie
extract
wydziel
liquify
skraplanie
pattern maker
tworzenie wzorka
artistic
artystyczny
blur
rozmycie
brush strokes
pociągnięcie pędzla
distort
zniekształć
noise
szum
pixelate
pikselowanie
sharpen
wyostrzanie
sketch
szkic
stylize
stylizacja
texture
tekstura
proof colors
próba kolorów
zoom in
powiększ
zoom out
pomniejsz
fit on screen
zmieść na ekranie
print size
wielkość w druku
lock guides
zablokuj linie pomocnicze
clear guides
usuń linie pomocnicze
new guide
nowa linia pomocnicza
lock slices
zablokuj odcięcia
clear slices
wyczyść odcięcia
workspace
obszar roboczy
tools
narzędzia
options
opcje
file brownser
przeglądarka plików
navigator
nawigator
swatches
próbki
actions
zadania
tool presents
ustawienia narzędzia
channels
kanały
paths
ścieżki
paragraph
akapit
rotate
obróć
scale
skaluj
skew
pochyl
perspective
perspektywa
grayscale
skala szarości
levels
poziomy
curves
krzywe
color balance
balans kolorów
selective colors
kolory selektywne
invert
odwrócić
posterize
posteryzacja
cutout
wycinanka
dry brush
suchy pędzel
film grain
ziarno błony filmowej
fresco
fresk
paint daubs
maźnięcie farbą
palette knife
szpachla malarska
plastic wrap
foliowanie
poster edges
pasteryzacja brzegów
rough pastels
pastele
smudge stick
smużenie
sponge
gąbka
underpainting
podkład
watercolor
akwarele
motion blur
poruszenie
crosshatch
kreskowanie
ink strokes
kontury tuszu
spatter
aerograf
displace
przemieść
pinch
ściśnięcie
shear
ścinanie
mosaic
mozaika
lens flare
flara obiektywu
lighting effects
efekty świetlne
sharpen edges
wyostrz brzegi
charcoal
węgiel drzewny
stamp
stempel
torn edges
poszarpane brzegi
emboss
płaskorzeźba
trace contour
obrysuj kontur