Level 10 Level 12
Level 11

Journalism


82 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
article
artykuł
arrangement
rozmieszczenie
leak
przeciek
human interest
wiadomość odwołująca się do emocji widzów
Infiltration
infiltracja
press box
to system wirtualnych boxów prasowych kompletujących informacje i materiały dla mediów
press conference
konferencja prasowa
press release
informacja prasowa
reportage
reportaż
source
źródło
broadsheet
gazeta opinii
censor
cenzor
correspondent
korespondent
desk
sztyw
critic
krytyk
front page
strona tytułowa
headline
tytuł
deadline
termin
tabloid
tabloid
media
media
backstory
fabuła
blackout
przyciemnienie
issue
wydanie
citizen journalism
dziennikarstwo obywatelskie
editor
redaktor
layout
układ
camera
kamera
breaking news
najnowsze wiadomości
radio
radio
announcement
ogłoszenie
editing
edycja
paparazzi
paparazzi
showman
showman
telecast
program telewizyjny
studio
studio
scenario
scenariusz
channel
kanał
producer
producent
anchor
prowadzący
copy reader
korektor
copy editing
zadiustowanie
newspaperwoman
dziennikarka prasowa
muckraking
ujawnianie skandali
newspapper office
redakcja gazety
feuilleton
felieton
libel
zniesławienie
page
strona
review
recenzja
cover
okładka
scoop
gorąca wiadomość
newsletter
biuletyn
news
informacja
journalist
dziennikarz
crossword
krzyżówka
daily newspaper
gazeta codzienna
admass
masowy odbiorca (reklam)
advertiser
gazeta poświęcona reklamie
chief editor
redaktor naczelny
electronic media
elektroniczne środki przekazu
foreign correspondent
korpespondent zagraniczny
local items
wiadomości lokalne
magazine section
dział gazety
news agency
agencja prasowa
page editor
edytor strony
photojournalism
fotoreportaż
press card
legitymacja prasowa
press pass
przepustka prasowa
sportswriter
dziennikarz sportowy
yellow journalism
dziennikarstwo sensacyjne
interview
wywiad
press law
prawo prasowe
journalistic ethics
etyka dziennikarska
radio journalist
dziennikarz radiowy
public television
publiczna telewizja
news service
serwis informacyjny
authorization
autoryzacja
television studio
studio telewizyjne
interviewer
dziennikarz
communication
komunikacja
new media
nowe media
circulation
nakład
social media
media społecznościowe