Level 87 Level 89
Level 88

XI / 2. Szakmai feladatok és tevékenységek K (45)


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ab|bauen h.
leépít, csökkent
die Arbeitslosigkeit
munkanélküliség
der Arbeitsmarkt -äe
munkaerőpiac
bearbeiten h.
intéz, vmin dolgozik
die Bearbeitung -en
feldolgozás, intézkedés
beauftragen h.
megbíz
die Beratung -en
tanácskozás, tanácsadás
berufstätig
dolgozó, állásban levő
die Beschäftigung -en
foglalkozás, időtöltés
dokumentieren h.
dokumentál
durch|gehen, ging durch, h/i. durchgegangen
átolvas, átgondol / keresztülmegy
effektiv
hatékony, effektív [nem "wirksam" / "effizient"]
effizient
hatékony [nem "effektiv" / "wirksam"]
entlassen, entlässt, entließ, h. entlassen
elbocsát
erarbeiten h.
kidolgoz [nem "erstellen"]
erfinden, erfand, h. erfunden
feltalál
die Erfindung -en
találmány
ergehen, erging, h. ergangen
(kérést) intéz
erstellen h.
előkészít, kidolgoz [nem "erarbeiten"]
das Gutachten -
szakvélemény, referencia
das Handwerk -e
mesterség
die Karriere -n
karrier
die Kompetenz -en
szakértelem, hozzáértés, kompetencia
die Konzeption -en
tervezet, koncepció
konzipieren h.
megfogalmaz, kidolgoz, megtervez, koncepcionál
kündigen h.
felmond
die Kündigung -en
felmondás, felbontás
die Last -en
teher
ordnen h.
(el)rendez, rendszerez
organisatorisch
szervezői
professionell
professzionális, profi
das Profil -e
arculat, profil
das Protokoll -e
jegyzőkönyv, protokoll
die Sitzung -en
ülés
stellvertretend
helyettes(ítő)
strukturieren h.
(át)szervez, (át)strukturál
übergeben, übergibt, übergab, h. übergeben
átad
verarbeiten h.
felhasznál, készít, feldolgoz
verknüpfen h.
összeköt, összekapcsol
die Versammlung -en
gyűlés, közgyűlés
die Vertretung -en
helyettesítés, képviselet
der Vorgänger -
előd
vor|gehen, ging vor, i. vorgegangen
eljár
das Vorhaben -
szándék, terv
die Vorlage -n
minta