Level 86 Level 88
Level 87

XI / 2. Szakmai feladatok és tevékenységek A (21)


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arbeitslos
munkanélküli
der Auftrag -äe
megbízás, feladat
aus|üben h.
foglalkozást folytat/űz
der Bereich -e
terület
beruflich
hivatalos(an), a munkát illetően
betreiben, betrieb, h. betrieben
üzemeltet, visz, működtet
ein|tragen, trägt ein, trug ein, h. eingetragen
bevisz, bevezet, bejegyez
die Funktion -en
feladat(kör), funkció
her|stellen h.
előállít, készít
leiten h.
vezet
organisieren h.
szervez
die Planung -en
tervezés
produzieren h.
előállít, termel
das Projekt -e
projekt, tervezet
schaffen, schuf, h. geschaffen
létrehoz
die Stellung -en
állás
tätig
dolgozik, tevékenykedik
übernehmen, übernimmt, übernahm, h. übernommen
átvesz
verantwortlich
felelős
die Verantwortung
felelősség
die Verfügung -en
rendelkezés