Level 83 Level 85
Level 84

X / 5. Vizsgák K (31)


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
das Abitur -e
érettségi
ab|schneiden, schnitt ab, h. abgeschnitten
eredményt ér el, szerepel vhogy
absolvieren h.
elvégez, (vizsgát) letesz, abszolvál
ausgezeichnet
kitűnő, kiváló
aus|werten h.
kiértékel
die Auswertung -en
kiértékelés
die Beurteilung -en
értékelés
bewerten h.
értékel
das Diplom -e
diploma
durchschnittlich
átlagos
eigenständig
önálló
ein|schätzen h.
értékel
die Einschätzung -en
értékelés
erbringen, erbrachte, h. erbracht
nyújt (teljesítményt)
explizit
világosan, explicit módon [nem "ausdrücklich" / "deutlich"]
die Fragestellung -en
kérdésfeltevés
die Herausforderung -en
kihívás, próbatétel
kompliziert
bonyolult, komplikált
korrekt
helyes(en), pontos(an), korrekt(ül)
korrigieren h.
kijavít, korrigál
mündlich
szóbeli
die Note -n
osztályzat, érdemjegy
die Qualifikation -en
képesítés, kvalifikáció
relevant
lényeges, fontos, releváns
das Resultat -e
eredmény
testen h.
tesztel, vizsgál
die Verbesserung -en
javulás, javítás
vereinfachen h.
(le)egyszerűsít
versagen h.
kudarcot vall
die Vorbereitung -en
felkészülés
zu|treffen, trifft zu, traf zu, h. zugetroffen
helytáll(ó), helyénvaló, jogos