Level 78 Level 80
Level 79

X / 3. Egyetemi tanulmányok A (26)


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ab|schließen, schloss ab, h. abgeschlossen
befejez, lezár
die Analyse -n
elemzés, analízis
der Ansatz -äe
állítás, kiinduló tétel
belegen h.
felvesz (tantárgyat)
der Bezug -üe
vonatkozás, hivatkozás
einfach
egyszerű
die Einführung -en
bevezetés
empirisch
tapasztalati, empirikus
die Forschung -en
kutatás
das Institut -e
intézet
die Kombination -en
kombináció, társítás
der Kurs -e
tanfolyam, kurzus, óra
die Methode -n
módszer, metódus
der Professor -en
professzor
der Schwerpunkt -e
súlypont
das Semester -
tanulmányi félév, szemeszter
der Student _en -en
hallgató (egyetemi)
die Studie -n
tanulmány, értekezés
der Studiengang -äe
kurzus, évfolyam
studieren h.
(egyetemen / főiskolán) tanul
das Studium -Studien
(egyetemen / főiskolán folytatott) tanulmány
theoretisch
elméleti(leg)
die Theorie -n
elmélet
die Universität -en
egyetem
die Wissenschaft -en
tudomány
wissenschaftlich
tudományos(an)