Level 51 Level 53
Level 52

VII / 2. Köz- és szociális szolgáltatások K (27)


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ab|holen h.
elhoz, érte megy
ab|lösen h.
felvált, levált
die Anfrage -n
kérdés, megkeresés
das Anliegen -
kérelem, kérés, ügy [nem "Antrag"]
auf|reißen, riss auf, h. aufgerissen
feltör, felver
die Auskunft -üe
felvilágosítás, információ, útbaigazítás
aus|stellen h.
kiállít
bereit|stellen h.
elkészít, juttat, rendelkezésre bocsát
bergen, birgt, barg, h. geborgen
(meg)ment, kiment
die Beschwerde -n
panasz
die Betreuung -en
ellátás, gondozás [nem "Pflege" / "Versorgung"]
die Dienstleistung -en
szolgáltatás
eilen h.
siet
ein|treffen, trifft ein, traf ein, i. eingetroffen
megérkezik [nem "an|kommen"]
der Empfänger -
címzett
sich engagieren h.
elkötelezi magát, kiáll vmiért / vkiért
die Feuerwehr -en
tűzoltóság
die Frist -en
(határ)idő
die Initiative -n
kezdeményezés
löschen h.
elolt
die Not -öe
szükség, ínség, baj
das Paket -e
csomag
psychologisch
lelki(leg), pszichikai(lag)
der Schalter -
(pénztár)ablak
die Stiftung -en
alapítvány
der Träger -
fenntartó
die Vermittlung -en
közvetítés