Level 43 Level 45
Level 44

VI / 2. Árak és pénzforgalom K (29)


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ab|heben, hob ab, h. abgehoben
felvesz, leemel
die Abschreibung -en
(értékcsökkenési/amortizációs) leírás
die Aufwendung -en
kiadás, költség, ráfordítás [nem "Aufwand"]
aus|geben, gibt aus, gab aus, h. ausgegeben
(el)költ, kiad
aus|gleichen, glich aus, h. ausgeglichen
kiegyenlít
die Berechnung -en
számítás, kalkuláció
das Darlehen -
kölcsön
decken h.
fedez
fällig
esedékes
fest|setzen h.
megállapít, meghatároz
finanzieren h.
pénzel, finanszíroz
die Finanzierung -en
finanszírozás
die Gebühr -en
illeték
gewähren h.
engedélyez, megad, nyújt
die Kategorie -n
kategória
das Konto -Konten
számla, kontó
kostenlos
ingyen(es)
der Kredit -e
hitel, kölcsön
die Münze -n
érme, pénz
der Schein -e
bankjegy
die Schulden
adósság
die Stabilität
stabilitás
überweisen, überwies, h. überwiesen
átutal
überziehen, überzog, h. überzogen
túllép (időkeretet, bankszámlát); bevon (vmit vmivel)
umsonst
ingyen
das Vermögen -
vagyon
die Währung -en
pénznem, valuta
die Zahlung -en
fizetés [nem "Gehalt"]
der Zins -en
kamat