Level 129 Level 131
Level 130

XV / 4. Politika, állam és nemzetközi ügyek K (37)


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Abgrenzung -en
határ
das Abkommen -
egyezmény, megállapodás
die Allianz -en
szövetség
an|ordnen h.
elrendel
auswärtig
külügyi, kül-; vidéken
der Beobachter -
megfigyelő
das Bündnis -se
szövetség
die Einigung -en
egyezmény
die Entdeckung -en
felfedezés
das Entwicklungsland -äer
fejlődő ország
die Erweiterung -en
kibővítés
der Flüchtling -e
szökevény, menekült
das Gremium -Gremien
bizottság, grémium
das Industrieland -äer
ipari ország
die Komponente -n
alkotórész, komponens
die Konferenz -en
konferencia, tanácskozás
liberal
liberális
das Menschenrecht -e
emberi jog
die Mission -en
küldetés, misszió
der Nachfolger -
utód
nachhaltig
tartós(an)
der Posten -
poszt, álláshely
die Rahmenbedingung -en
keretfeltétel
das Reich -e
birodalom
die Republik -en
köztársaság
seitens +G
részéről
der Standard -s
szint, színvonal
die Stellungnahme -n
állásfoglalás [tükörfordítás]
die Subvention -en
támogatás, szubvenció
die Tendenz -en
irány(vonal), trend, tendencia
die Vereinbarung -en
megegyezés
sich vereinigen h.
egyesül
vor|geben, gibt vor, gab vor, h. vorgegeben
meghatároz, megszab
die Wirtschaftspolitik -en
gazdasági politika
die Zone -n
övezet, zóna
zurück|greifen, griff zurück, h. zurückgegriffen
igénybe vesz, folyamodik
zurück|treten, tritt zurück, trat zurück, i. zurückgetreten
visszalép