Level 128 Level 130
Level 129

XV / 4. Politika, állam és nemzetközi ügyek A (32)


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Alternative -n
választási lehetőség, alternatíva
angesichts +G
tekintettel
auf|tauchen i.
felmerül, felszínre kerül
aus|lösen h.
kivált
bedeutend
jelentős, kiváló, jeles
die Botschaft -en
nagykövetség
ein|führen h.
behoz, importál
europäisch
európai
die Folge -n
következmény
die Freiheit -en
szabadság (politikai, jogi)
die Führung -en
vezetés
global
átfogó, teljes, globális
die Grenze -n
határ
herrschen h.
uralkodik
international
nemzetközi, internacionális
knapp
csekély, szoros, szűk
die Kommission -en
bizottság
die Macht -äe
hatalom
mächtig
hatalmas, erős
die Organisation -en
szervezet (pl. politikai)
politisch
politikai
der Prozess -e
folyamat, processzus
der Sitz -e
székhely
der Terror
terror
der Terrorismus
terrorizmus
um|setzen h.
megvalósít
die Union -en
szövetség, unió
vereinbaren h.
megegyez
die Welt -en
világ
weltweit
világméretű, világra szóló
zusammen|hängen, hing zusammen, h. zusammengehangen
összefügg
der Zusammenhang -äe
összefüggés