Level 125 Level 127
Level 126

XV / 2. Társadalom K (31)


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sich ab|grenzen h.
elhatárolja magát, elkülönül, elhatárolódik
die Armut
szegénység
der Ausgangspunkt -e
kiindulási pont
die Berücksichtigung -en
figyelembevétel [nem "Beachtung"]
bewirken h.
okoz, eszközöl, odahat [b...]
bürgerlich
polgári
demonstrieren h.
tüntet, demonstrál
sich differenzieren h.
differenciálódik, összetettebbé válik, különbözik
drastisch
drasztikus
ein|beziehen, bezog ein, h. einbezogen
bevon
das Engagement -s
elköteleződés, elkötelezettség
die Integration -en
beilleszkedés, integráció
interkulturell
kultúrák közötti, interkulturális
materiell
anyagi
die Menschheit
emberiség
die Minderheit -en
kisebbség
der Protest -e
tiltakozás
protestieren h.
tiltakozik
die Reform -en
reform
repräsentieren h.
képvisel, reprezentál
die Solidarität
szolidaritás
die Statistik -en
statisztika
der Status -
állapot, státusz
sich versammeln h.
összegyűlik
die Verteilung -en
elosztás
die Vielfalt
sokféleség
das Vorfeld -er
megelőző időszak
vor|herrschen h.
eluralkodik
der Wandel -
változás
sich wandeln h.
megváltozik, átalakul
die Zunahme -n
növekedés, gyarapodás