Level 122 Level 124
Level 123

XV / 1. Aktuális események A (32)


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ab|sehen, sieht ab, sah ab, h. abgesehen
előre lát, megjósol
die Änderung -en
változás
aktuell
aktuális
die Auswirkung -en
(ki)hatás
bedingen h.
feltételez, feltételhez köt
die Botschaft -en
üzenet, hír
die Debatte -n
vita(tkozás), politikai vita
ein|gehen, ging ein, i. eingegangen
bevonul, beírja magát
die Einheit -en
egység
ein|treten, tritt ein, trat ein, i. eingetreten
síkra száll, kiáll
entscheidend
meghatározóan, döntően [nem "maßgeblich"]
erfolgen i.
bekövetkezik, megtörténik
geschehen, geschieht, geschah, i. geschehen
történik
heraus|kommen, kam heraus, i. herausgekommen
kijön
raus|kommen, kam raus, i. rausgekommen
kijön
der Hintergrund -üe
háttér
kritisch
kritikus
die Lage -n
helyzet, szituáció [nem "Situation"]
passieren i.
történik
das Problem -e
probléma
realisieren h.
megvalósít, realizál
die Realität -en
valóság, realitás [nem "Wirklichkeit"]
die Rede -n
beszéd
scheitern i.
meghiúsul, zátonyra fut
die Situation -en
helyzet, szituáció [nem "Lage"]
der Stand -äe
állapot, állás
die Tatsache -n
tény
die Ursache -n
ok
verändern h.
(meg)változtat
vor|kommen, kam vor, i. vorgekommen
előfordul, megtörténik, megesik
warum
miért [nem "weshalb"]
wesentlich
lényeges(en)