Level 2
Level 3

Retorika és stilisztika


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
retorika
szónoklattan, a beszéd művészete
stilisztika
A szó- vagy írásbeli stílus törvényeit és eszközeit vizsgáló nyelvtani tudományág.
affektivitás
érzelmi telítettség, érzelmesség; érzékenység, érzelmi gazdagság
alakzat
ellentét, ismétlés. keretes szerkezet, halmozás, költői kérdés, felkiáltás, megszólítás, túlzás
szókép
költői jelző, megszemélyesítés, hasonlat, metafora, allegória
alkalmi beszéd
Az a beszélt szövegváltozat, amelynek megszületése, illetve kinyilatkoztatása bizonyos alkalomhoz köthető, s kizárólag az alkalomhoz illő stílusjegyeket hordoz. Az alkalmi beszéd él a szónoki stílusrendszer követelményeivel, így a választékossággal, a nyomatékosítással esetleg ismétléssel, gyakori megszólítással, stb. Alkalmat jelenhet például egy gyerek megszületése, a karácsony, kolléga távozása, hosszú utazás, stb.