Level 1 Level 3
Level 2

New level


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
eufemizmus
durvább szavak helyettesítése kevésbé bántó szavakkal
eufónia
széphangzás
autoriter
tekintélyelvű
vátesz
látnoki képességekkel ellátott szerző
blaszfémia
istenkáromlás, kegyeletsértés
pragmatikus
legcélszerűbb felhasználást tekintő; az előírt ügymenetnek megfelelő; gyakorlati(as)
egzaltált
túlfűtött, (föl)lelkesült, szenvedélyes, elragadtatott, rajongó; szertelen, hibbant, kótyagos; magasztos
krakéler
kötekedő, kötözködő
kötbér
A polgári jogban a ****** a szerződést biztosító mellékkötelezettségként a kötelezett által meghatározott pénzösszeg megfizetésének a vállalása arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződés nem teljesíti vagy nem szerződésszerűen teljesíti
autokratikus
egy személy által korlátlanul uralt; zsarnokias
osztalék
Egy társaságban a tulajdonosi részesedéssel rendelkező személyek jogosultak a társaság által adott időszakban elért eredményből részesedni. Ezt a részesedést nevezik *******nak. Az ******* kifizetéséről és annak mértékéről a közgyűlés dönt.
mondén
társaságbeli, előkelő, nagyvilági
filantrópikus
emberbaráti
megalománia
nagyotmondásra való hajlam, nagyzási hóbort
konszignáció
jegyzék, feljegyzés
iteráció
teráció fokozatos közelítés, egy adott eljárásnak egyre pontosabb értéket adó többszöri megismétlése
expediálás
Valamilyen irat, vagy dokumentáció feladásának, kiadásának előkészítése.