Level 33 Level 35
Level 34

Level 16


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
admit (v)
хүлээн зөвшөөрөх
alight (v)
буух, буудаллах
allow (v)
зөвшөөрөх
announcement (n)
зарлал
ask (v)
асуух, лавлах
astonishing (adj)
алмайруулах, гайхшруулах
attraction (n)
сэтгэл татам байдал, хүмүүсийг татдаг газар, сонихол татсан зүйл
awful (adj)
муухай, аймаар
barely (adv)
дөнгөж, арай чүү
besides (adv)
гадна
bless you (v)
бурхан өршөөг
brightly (adj)
тод
burglar alarm (n)
хулгайчийн дохиолол
carry (v)
өргөж явах, үүрч явах
chamber (n)
гишүүн
chance (n)
боломж
chores (n)
гэрийн ажил
completely (adv)
үнэхээр
compound noun (n)
нийлмэл нэр үг
congratulation on (n)
баяр хүргэлт