Level 31 Level 33
Level 32

2006 оны тестүүдийн шинэ үгс 14


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
provide (v)
ханган нийлүүлэх
punch (v)
нударга зангидах, цохих, товчлуур
punishment (n)
шийтгэл
purpose (n)
зорилго
purse (n)
хэтэвч
put on weight (v)
жин нэмэх
quack (v)
гуаглах
range (n)
янз, төрөл, цараа
rate (n)
хурд
reach (v)
хүрэх
reasonable (adj)
бодит, ухаантай, ухаалаг
relieved (adj)
тайвширсан
religious (adj)
сүсэг, бишрэлтэй, шүтлэгтэй, нягт, нямбай
rely on (v)
найдах, итгэх
require (v)
шаардах, хэрэг болох
requirement (n)
шаардлага, хэрэгцээ
resort (n)
амралтын газар
result (n)
үр дүн
resume (n)
сэргээн үргэлжлүүлэх
return (v)
харих, буцаж ирэх