Level 21 Level 23
Level 22

2006 оны тестүүдийн шинэ үгс 4


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
controversial (adj)
маргаантай
cosmopolitan (adj)
олон янзын соёлын нөлөөтэй
course (n)
дамжаа, курс, явц, чиглэл, урсгал
create (v)
бий болгох, бүтээх, сэтгэгдэл төрүүлэх
creative (adj)
амьтан, адгуус
criticize (v)
шүүмжлэх
crowd (n)
бөөн хүмүүс, бүлэг хүн
crowded (adj)
хүн ам хэт бөөгнөрөсөн
cured (adj)
эдгэсэн, боловсруулсан
daily (adj)
өдөр тутмын
damage (v)
сүйтгэх, эвдэх, гэмтээх, хохирол учруулах
darkness (n)
харанхуй
decade (n)
арван жил=10 жил
decoration (n)
чимэглэл
dedicated (adj)
үнэнч, -д зориулах
delicious (adj)
амттай, гайхалтай
demand (verb)
шаардах
depressed (adj)
гунигтай, сэтгэлээр унасан
determined (adj)
шийдсэн, тууштай, тогтсон
develop (v)
хөгжих, гарч ирэх, илрэх, шинэ санаа