Level 35 Level 37
Level 36

3501 - 3600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ο σχηματισμός
la configurazione; lo schematismo, il disegnare (σαν σχηματίζω)
εμπλέκομαι
implicarsi; imbrogliarsi (σαν εμπλέκω)
ενισχυμένος
rinforzato; armato (από ενισχύω)
η μονάδα
l'unità (σαν μοναδικός, μόνος κλπ)
γενικεύομαι
generalizzarsi (σαν γενίκευση)
εξαπλώνομαι
espandersi (σαν εξάπλωση)
η αντίθεση
l'antitesi, il contrasto (σαν αντίθετος)
πολικός
polare (σαν πόλος)
διαμορφώνομαι
plasmarsi, formarsi (σαν διαμόρφωση)
αποδεδειγμένος
provato, comprovato, dimostrato (από αποδεκνύω)
βάσει
in base/sulla base (σαν βάση - μία λέξη) (... + Γενική)
το τέχνεργο
il manufatto (archeol.) (σαν τέχνη + έργο)
η οικοσκευή
i suppellettili domestiche (οίκος + σκευή)
αρμέγω
mungere (σαν άρμεγμα)
η κατεργασία
la lavorazione, trattamento (σαν κατεργάζομαι)
δευτερογενής
secondogenito, secondario (δεύτερος + γέννηση)
η σαρκοφάγος
il sarcofago
βγάλτα πέρα μόνος σου!
arrangiati da solo! (με βγάλω + πέρα)
ο πηλός
l'argilla (σαν πήλινος)
διακοσμώ
decorare (σαν διακόσμηση)
μαρξιστικός
marxista; marxistico
πειραματικός
sperimentale (σαν πείραμα)
ενίοτε
a momenti, talora, talvolta (ενί...)
ασύνδετος
sconnesso; incoerente; indipendente; sciolto (από σύνδεση/συνδέω)
ο εντοπισμός
la localizzazione (από εντοπίζω)
καίγομαι
bruciarsi, ardere, scottare (σαν καίω)
ακαδημαϊκός
accademico
η κοινότητα
la comunità, comunanza (σαν κοινός)
απαγορευμένος
proibito (από απαγορεύω)
υπαρκτός
reale, esistente (σαν υπάρχω)
συνοψίζω
compendiare, riassumere, dire per sommi capi (σαν σύνοψη)
ομολογώ
confessare, convenire (σαν ομολογία)
εννοιολογικός
di significato, nozionale, semantico (έννοια + λογικός)
η προσέγγιση
l'approccio, l'accostamento (σαν προσεγγίζω)
σχετίζομαι
affiliare, affiliarsi, collegare/-rsi (σαν σχέση/σχετικά)
περιβαλλοντικός
ambientale, ambientalista (σαν περιβάλλον)
το επίκεντρο
l'epicentro
η ανάλυση
l'analisi (σαν αναλύω)
αναδύομαι
emergere, affiorare, venire a galla (σαν ανάδυση)
καθίσταμαι
diventare; rendersi (μοιάζει με καθιστός)
το διάλυμα
(chim.) la soluzione (σαν διαλύω)
η ανακούφιση
il sollievo, alleggerimento (η α... σαν ανακουφίζομαι)
σπιτικός
fatto in casa (σαν σπίτι)
κατευναστικός
che placa/seda, mitigatore, rasserenante (σαν κατευνάζω)
δυσμενής
sfavorevole (σαν δυσμένεια)
συστατικός
componente; costitutivo (σαν συστατικό)
ισοπεδώνω
appiattire, spianare a livello, uguagliare (σαν ισοπέδωση)
η περιγραφή
la descrizione (σαν περιγράφω)
η βαθμίδα
il scalino, gradino (η β... σαν βαθμός)
η ακολουθία
la sequenza; il seguito (σαν ακολουθώ)
η μεταφορά
il trasporto; la trascrizione (film) (σαν μεταφέρω)
υφίσταμαι
incorrere; sottoporsi, subire, esistere (σαν υφιστάμενος)
τρέφομαι
alimentarsi (σαν τροφή/τρέφω)
ο κρίκος
l'anello, la maglia (είμαι ο αδύμανος κ...)
συνιστώ
costituire, formare; raccomandare, consigliare (σαν συνίσταμαι)
το δίκτυο
la rete (σαν δικτυακός)
η συνέπεια
la conseguenza (σαν συνεπώς)
το πλέγμα
l'intreccio (π... μοιάζει με πλέξιμο/πλέκω)
διασυνδέομαι
concatenarsi (σαν διασύνδεση)
πολύπλοκος
intricato, complicato (πολύ + πλέκω)
υγρός
umido (σαν το υγρό)
εισάγω
importare; infilare, introdurre (σαν εισαγωγή)
επιμήκης
oblungo, di forma allungata (επί + μήκος)
πεπλατυσμένος
schiacciato; allargato (πε... από πλαταίνω/πλατύς)
η αναπαραγωγή
la reproduzione (animali, ecc. ... του είδους κλπ), σαν αναπαράγω
γενικότερα
generalmente (γενικός + -ότερα)
η υπεροψία
la boria, superbia (σαν υπεροπτικός)
ρυθμιστικός
regolatore, regolamentare, ordinatore (σαν ρυθμίζω)
πληροφοριακός
informativo (σαν πληροφορία)
η οδήγηση
la guida (di automezzo) (σαν οδηγώ)
ο χρήστης
l'utente (σαν χρήση)
η διέλευση
il transito, passaggio (από διέρχομαι/με έλευση)
η νησίδα
la piccola isola, lo spartitraffico (traff) (η ν... σαν νησί)
κυκλικός
circolare, ciclico (σαν κύκλος)
ελάχιστος
minimo (από λίγος)
αντιολισθητικός
antisdrucciolevole (αντί + ολισθηρός)
απεικονίζω
raffigurare; dipingere (σαν απεικόνιση)
η στάθμευση
la sosta (σαν σταθμεύω)
η κινητικότητα
la mobilità (σαν κινητικός)
διαδοχικός
relativo alla successione, che si sussegue (σαν διάδοχος)
η κατωφέρεια
la declinazione, il declivio (traff) (αντ. της ανωφέρεια)
η ανωφέρεια
la salita (traff) (αντ. της κατωφέρειας)
η πινακίδα
il cartello; la targa (auto) (η π... σαν πίνακας)
η σήμανση
il segnare; la segnaletica (stradale) (σαν σημασία/σημαίνω)
πρόσθετος
aggiuntivo (σαν προσθέτω)
η μεταλλουργία
la metallurgia
η περιστροφή
la rotazione (σαν περιστρέφομαι)
ο συμβολισμός
il simbolismo
η μετατόπιση
lo spostamento (σαν μετατοπίζω)
η πυρίτιδα
la polvere da sparo (η π... σαν πυρ/πυρίτης)
το όπλο
l'arma (σαν οπλίζω/όπλιση)
η μεμβράνη
la membrana
ο εκατόνταρχος
il centurione (ant. Roma) (εκατό + -αρχος/άρχοντας)
ο μαχαραγιάς
il maharaja
ινδικός
indiano, dell'India
σύνθετος
composto (σαν σύνθεση)
εξαρτώμενος
condizionale, subordinato, sottoposto (από εξαρτώμαι)
κυρίαρχος
sovrano (σαν κυριαρχία)
επιφανής
illustre, insigne (σαν επιφάνεια)
απλώς
semplicemente (σαν απλος/όχι απλά)