Level 6 Level 8
Level 7

TEST 7


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
He's carrying a shopping basket.
Anh ấy mang giỏ đi mua sắm.
He's eating some vegetables.
Anh ấy đang ăn một số loại rau.
He's wearing a T-shirt.
Anh ấy mặc áo phông.
He's picking up some flowers.
Anh ấy đang hái một vài bông hoa.
She's jumping over a net.
Cô ấy đang nhảy qua mạng.
She's holding a racket.
Cô ấy đang cầm một cây vợt.
She's putting on her shoes.
Cô ấy đang đi giày.
She's kicking a ball.
Cô ấy đang đá một quả bóng.
A woman is reaching for a pen.
Một người phụ nữ đang với lấy một cây bút.
A woman is wiping off a counter.
Một người phụ nữ đang lau quầy.
Some people are standing in line.
Một số người đang đứng xếp hàng.
Some documents are being printed out.
Một số tài liệu đang được in ra.
A man is diving off a boat.
Một người đàn ông đang lặn từ một con thuyền.
Some boats are sailing on the water.
Một số thuyền đang đi trên mặt nước.
Some people are fishing from a dock.
Một số người đang câu cá từ một bến tàu.
People are watching a race from the shore.
Mọi người đang xem một cuộc đua từ bờ biển.
He's inspecting some tires.
Anh ấy đang kiểm tra một số lốp xe.
He's opening a car door.
Anh ấy đang mở cửa xe.
He's parking in a garage.
Anh ấy đậu xe trong nhà để xe.
He's working on a vehicle.
Anh ấy đang làm việc trên một chiếc xe.
Plants are sitting on a ledge.
Một số cây đang trên một gờ đá.
The women are looking out a window.
Những người phụ nữ đang nhìn ra cửa sổ.
One of the women is removing her glasses.
Một trong những phụ nữ đang tháo kính ra.
Some pictures have been placed against a wwall.
Một số hình ảnh đã được đặt dựa vào tường.
A crowd has gathered for a performance.
Một đám đông đã tập trung cho một buổi biểu diễn.
Some pedestrians are crossing the street.
Một số người đi bộ đang băng qua đường.
A man's sweeping the pavement.
Một người đàn ông đang quét dọn vỉa hè.
A woman's entering a clothing store.
Một người phụ nữ bước vào một cửa hàng quần áo.
A machine is lifting bags onto a shelf.
Một máy đang nâng túi lên kệ.
Small trees have been planted in individual pots.
Những cây nhỏ đã được trồng trong các chậu riêng lẻ.
Soil is being poured into plastic bags.
Đất đang được đổ vào túi nhựa.
A field is surrounded by trees.
Một cánh đồng được bao quanh bởi cây cối.
Safety goggles are hanging around a woman's neck.
Kính bảo hộ đang treo quanh cổ phụ nữ.
Notes have been written on a chalkboard.
Ghi chú đã được viết trên bảng phấn.
A woman is stirring the contents of a container.
Một người phụ nữ đang khuấy chất lỏng trong một đồ đựng
A woman is inspecting some laboratory equipment.
Một phụ nữ đang kiểm tra một số thiết bị thí nghiệm.
A vendor is rearranging a collection of glasses.
Một nhà cung cấp đang sắp xếp lại một bộ sưu tập kính.
A merchant is setting up a row of tables.
Một thương gia đang sắp xếp một dãy bàn.
Customers are examining some merchandise on display.
Khách hàng đang kiểm tra một số hàng hóa được trưng bày.
Some people are purchasing umbrellas in a market.
Một số người đang mua những chiếc ô trong một khu chợ.