Level 2 Level 4
Level 3

ADVERBS


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
extremely
cực kì
slightly
một ít, nhẹ, hơi hơi
regularly
thường xuyên
originally
ban đầu
thoroughly
kĩ càng
occasionally
thỉnh thoảng
conveniently
thuận tiện
widely
rộng rãi
especially
cụ thể, đặc biệt
significantly
đáng kể
accordingly
phù hợp
relatively
tương đối
promptly
đúng lúc
rapidly
đột ngột, nhanh
briefly
ngắn gọn
previously
trước đây
positively
tích cực
simply
đơn giản
closely
gần gũi
temporarily
tạm thời
openly
cởi mở, công khai
smoothly
trôi chảy, trơn tru
officially
chính thức
equally
công bằng, như nhau
adequately
đủ
severely
nghiêm trọng
immediately
ngay lập tức
eventually
cuối cùng
relevantly
liên quan
strategically
chiến lược