Level 8 Level 10
Level 9

Państwo i społeczeństwo (AUDIO)


247 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
border
granica
capital
stolica
citizen
obywatel
citizenship
obywatelstwo
constitution
konstytucja
domestic
krajowy
emigration
emigracja
empire
imperium
exile
wygnanie
federal
federalny
foreign
obcy/zagraniczny
foreign national
obcokrajowiec
home country
ojczyzna
immigrant
imigrant
immigration
imigracja
independence
niepodległość
inhabitant
mieszkaniec
kingdom
królestwo
monarchy
monarchia
constitutional monarchy
monarchia konstytucyjna
nation
naród
national
narodowy/państwowy
national anthem
hymn państwowy
national flag
flaga państwowa
national identity
tożsamość narodowa
nationality
narodowość
population
ludność
province
prowincja
refugee
uchodźca
republic
republika
royal family
rodzina królewska
state
państwo
the people
naród/lud
border with
graniczyć z
emigrate
emigrować
immigrate
imigrować
adopt the constitution
przyjąć konstytucję
become a citizen
zostać obywatelem
win independence
uzyskać niepodległość
ambassador
ambasador
authorities
władze
cabinet
urząd/gabinet
cabinet minister
minister
town council
rada miejska
town councillor
radny
town hall
ratusz
civil servant
urzędnik państwowy
conservative
konserwatywny
democratic
demokratyczny
democracy
demokracja
demonstration
manifestacja
election
wybory
general election
wybory powszechne
local election
wybory samorządowe
embassy
ambasada
government
rząd
minority government
rząd mniejszościowy
head of state
głowa państwa
House of Commons
Izba Gmin
House of Lords
Izba Lordów
House of Representatives
Izna Reprezentantów
human rights
prawa człowieka
institution
instytucja
intelligence service
służby wywiadowcze
king
król
left wing
lewicowy
liberal
liberalny
majority
większość
Mayor
burmistrz
MP
poseł
minority
mniejszość
opinion poll
badanie opinii publicznej
opposition
opozycja
parliament
parlament
party member
członek partii
policy
polityka (sposób postępowania)
social policy
polityka społeczna
political
polityczny
political leader
przywódca polityczny
political scene
scena polityczna
political system
system polityczny
politician
polityk
politics
polityka (działalność publiczna)
President
prezydent
Prime Minister
premier
queen
królowa
reform
reforma
representative
reprezentant
right wing
prawicowy
secret service
służby specjalne
Senate
senat
Senator
senator
social democratic
socjaldemokratyczny
socialist
socjalistyczny/socjalista
term
kadencja
United States Congress
Kongres Stanów Zjednoczonych
demonstrate
manifestować
elect
wybierać
represent
reprezentować
rule
rządzić
support
popierać
vote
głosować
break out
wybuchnąć (o wojnie lub zamieszkach)
form a government
utworzyć rząd
join a political party
wstąpić do partii politycznej
win support
zdobyć poparcie
European Union
Unia Europejska
United Nations
ONZ
World Health Organisation
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
black market
czarny rynek
budget
budżet
coin
moneta
credit
kredyt
credit card
karta kredytowa
currency
waluta
economy
gospodarka
free-market economy
gospodarka wolnorynkowa
finance
finanse
financial
finansowy
fund
fundusz
GDP
PKB
inflation
inflacja
rate of inflation
stopa inflacji
investment
inwestycja
note
banknot
small business
drobne przedsiębiorstwo
tax
podatek
trade union
związek zawodowy
invest
inwestować
go down
spadać
grow by X per cent
urosnąć o X procent (np. 4)
provide new jobs
dostarczyć nowych miejsc pracy
reduce taxes
obniżyć podatki
disability
niepełnosprawność
discrimination
dyskryminacja
government programme
program rządowy
homelessness
bezdomność
poverty
bieda
racism
rasizm
religion
religia
social issues
kwestie społeczne
be homeless
być bezdomnym
be out of work
być bez pracy
discriminate against sb
dyskryminować kogoś
alibi
alibi
anti-social behaviour
postawa aspołeczna
arson
podpalenie
arsonist
podpalacz
assault
napaść
blackmail
szantaż
blackmailer
szantażysta
burglar
włamywacz
burglary
kradzież z włamaniem
child pornography
pornografia dziecięca
crime
przestępstwo/przestępczość
criminal
przestępca
drug dealer
handlarz narkotyków
drug dealing
handel narkotykami
fingerprint
odciski palca
fraud
oszustwo
hacking
hakerstwo
hostage
zakładnik
investigation
śledztwo/dochodzenie
jaywalking
przechodzenie przez ulicę w niedozwolonym miejscu
kidnapper
porywacz
kidnapping
porwanie
littering
zaśmiecanie
mugger
bandyta uliczny
mugging
rozbój
murder
morderstwo
murderer
morderca
offence
przestępstwo/wykroczenie
pickpocket
kieszonkowiec
pickpocketing
kradzież kieszonkowa
piracy
piractwo
private detective
prywatny detektyw
rape
gwałt
rapist
gwałciciel
robber
rabuś
robbery
napad rabunkowy
armed robbery
napad rabunkowy z użyciem broni
shoplifter
złodziej sklepowy
shoplifting
kradzież sklepowa
smuggler
przemytnik
smuggling
przemyt
terrorism
terroryzm
theft
kradzież
thief
złodziej
vandal
wandal
vandalism
wandalizm
violence
przemoc
weapon
broń
arrest
aresztować/aresztowanie
attack
atakować
blackmail
szantażować
burgle
włamać się i okraść
capture
schwytać
kidnap
porwać
kill
zabić
mug
napaść (na ulicy) /czasownik/
murder
zamordować
rape
zgwałcić
rob
obrabować
shoot
strzelać/zastrzelić
shoplift
kraść w sklepie
smuggle
przemycać
steal
kraść
break into
włamać się do
break the law
złamać prawo
commit a crime
popełnić przestępstwo
pick sb's pocket
kraść z kieszeni
plant a bomb
podłożyć bombę
solve a mystery
rozwiązać zagadkę
ban
zakaz
community service
prace społeczne
court
sąd
death penalty
kara śmierci I
capital punishment
kara śmierci II
defence
obrona
defendant
pozwany
guilty
winny
imprisonment
kara więzienia
life imprisonment
dożywocie
five years' imprisonment
pięć lat więzienia
in cold blood
z zimną krwią
judge
sędzia
jury
ława przysięgłych
penalty
kara
jail
więzienie
prosecution
oskarżenie
sentence
kara/wyrok
suspect
podejrzany
trial
rozprawa/proces
verdict
werdykt
witness
świadek
deny
zaprzeczać
punish
karać
sentence
skazać
testify
zeznawać
accuse sb of sth
oskarżyć kogoś o coś
announce the verdict
ogłosić werdykt
be under arrest
być aresztowanym
drop charges
wycofać oskarżenie
go on trial
stanąć przed sądem
have the right to remain silent
mieć prawo zachować milczenie
reach a verdict
uzgodnić werdykt
release from prison
zwolnić z więzienia